"Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D" nową kwalifikacją funkcjonującą

W grupie kwalifikacji funkcjonujących pojawiło się "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D". Od siódmego marca wszyscy zainteresowani mogą ubiegać się o uzyskanie tej kwalifikacji. 

Kolejne kwalifikacje uzyskały status funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Zwiększa się grupa kwalifikacji rynkowych, które uzyskały status funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

"Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych" kwalifikacją funkcjonującą

13 grudnia 2018 r. kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

Włączanie kwalifikacji po ukończeniu studiów podyplomowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Informacja dotyczy włączania przez uczelnie kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Kwalifikacje te mogą być także nadawana przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze. Włączanie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przebiega według określonego schematu.

11 nowych kwalifikacji w ZSK

Na koniec roku w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiło się aż jedenaście nowych kwalifikacji rynkowych w tym sześć rzemieślniczych. 

Do ZSK włączono 25 kwalifikacji uregulowanych

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono 25 kwalifikacji uregulowanych. Potwierdzają one przygotowanie do sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego.

Nowa kwalifikacja rynkowa w ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejną kwalifikacje rynkową - "Serwis napojów mieszanych i alkoholi".

Kolejne cztery kwalifikacje rynkowe w ZSK

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiły się cztery kwalifikacje rynkowe. Trzy dotyczą handlu, a jedna obsługi spraw kadrowych. 

„Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D” włączone do ZSK 

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiła się kolejna kwalifikacja rynkowa - "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D". To niezwykle ważna informacja dla całego rynku zajmującego się drukiem przestrzennym, który staje się coraz bardziej popularny.