Kwalifikacja związana z poradnictwem obywatelskim włączona do ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejną kwalifikację rynkową. Tym razem kwalifikacja dotyczy "Prowadzenia ogólnodostępnego poradnictwa obywatelskiego niezależnego od systemu regulowanego przepisami".

Cztery nowe kwalifikacje w ZSK

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiły się kolejne cztery kwalifikacje rynnowe. Trzy z nich dotyczą branży IT, jedna z obszaru edukacji.

Nowe kwalifikacje rynkowe w ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączonych zostało kolejne dwie kwalifikacje. Jedna jest z branży modowej, druga z fotograficznej.

Pięć nowych kwalifikacji rynkowych w ZSK

W ostatnim czasie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono pięć nowych kwalifikacji rynkowych. Cztery z nich dotyczą branży budowlanej, jedna branży gastronomicznej.

Kolejne kwalifikacje rynkowe w ZSK

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kolejne, dwie kwalifikacje rynkowe:  „Zmywanie naczyń”, „Obróbka wstępna warzyw i owoców".

Nowa kwalifikacja rynkowa w ZSK

"Piekarz - dyplom mistrzowski" - to kolejna kwalifikacja rynkowa, która została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Kolejne dwie kwalifikacje rynkowe w ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejne dwie kwalifikacje rynkowe: "Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym", oraz "Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy".

Kolejna kwalifikacja rynkowa w ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji została włączona kolejna kwalifikacja rynkowa - "Prowadzenie pracy wychowawczej z grupą". 

Trzecia kwalifikacja nadawana po ukończeniu studiów podyplomowych włączona do ZSK

"Doradztwo i kontrola w zakresie BHP" to trzecia kwalifikacja nadawana po ukończeniu studiów podyplomowych, która została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Uczelnią, która włączyła kwalifikację jest Politechnika Łódzka.