"Zarządzanie projektami" i "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" w ZSK!

"Zarządzanie projektami" i "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" – to pierwsze kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, które zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Uczelnią, która włączyła obie kwalifikacje jest Politechnika Łódzka.

Opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego w wersji polsko- i angielskojęzycznej

Opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych nadawanych w szkolnictwie wyższym są opracowywane przez uczelnie przy wsparciu IBE w ramach projektu "Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji".

Nowa kwalifikacja rynkowa włączona do ZSK

"Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej" - jest kolejną kwalifikacją włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

"Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy" - kwalifikacją funkcjonującą

Zwiększa się liczba kwalifikacji funkcjonujących. Od teraz wszyscy zainteresowani mogą ubiegać się o certyfikat potwierdzający kwalifikację "Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy".

Kolejna kwalifikacja rynkowa włączona do ZSK

"Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów" - to kolejna kwalifikacja, która została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

"Tworzenie witryn internetowych" i "Projektowanie grafiki komputerowej" nowymi kwalifikacjami funkcjonującymi

Ministerstwo Cyfryzacji zawarło umowę z PZZJ - Instytutem Technologii Eksploatacji - PIB dla kwalifikacji "Tworzenie witryn internetowych" oraz "Projektowanie grafiki komputerowej", w związku z tym obie kwalifikacje otrzymały status funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Siedem kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono siedem kwalifikacji rynkowych - projektowanie, montaż i  konserwacja zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła i gazu.

"Monter przyłączy i instalacji światłowodowych" - kwalifikacją funkcjonującą

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiła się nowa kwalifikacja funkcjonująca - "Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej".

"Serwis napojów mieszanych i alkoholi" kwalifikacją funkcjonującą

Kolejną kwalifikacją w ZSK, która uzyskała status funkcjonującej jest "Serwis napojów mieszanych i alkoholi". Jest to już ósma „stricte” rynkowa kwalifikacja funkcjonująca.