×

Narciarstwo i prowadzenie jachtu w ZSK

port z jachtami i narciarz na stoku
Olga_spb, Freepik

Kwalifikacje związane ze sportami motorowodnymi i narciarstwem zostały włączone do ZSK przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Nauczanie kierowania jachtem motorowym

Osoba posiadająca kwalifikację „Nauczanie kierowania jachtem motorowym” jest gotowa do samodzielnego planowania, przygotowania i realizacji cyklu zajęć nauczania kierowania jachtem motorowym, holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji. Osoba posiadająca kwalifikację ma przygotowanie merytoryczne i metodyczne oraz demonstruje umiejętności techniczne pozwalające na nauczanie wszystkich elementów niezbędnych do kierowania jachtem motorowym. Przewiduje, rozwiązuje i zapobiega typowym problemom pojawiającym się w trakcie realizacji cyklu zajęć, np. zachowania prawa drogi lub niewłaściwego wykorzystania sprzętu. Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do przyjęcia odpowiedzialności za prawidłową realizację procesu szkoleniowego. Przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie uczestników szkolenia oraz innych użytkowników akwenu, na którym realizuje proces szkoleniowy. Naucza bezpiecznego, zgodnego z przepisami i zasadami dobrej praktyki żeglarskiej poruszania się po drogach wodnych. W trakcie wykonywania zadań zawodowych realizuje działania edukacyjno-informacyjne, propaguje etykę żeglarską oraz promuje aktywność fizyczną przez własną postawę.

Prowadzenie narciarskich zajęć pozatrasowych

Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie narciarskich zajęć pozatrasowych” jest przygotowana do samodzielnego planowania i realizowania zajęć z narciarstwa pozatrasowego (skituring, freeride i freetour) w różnym terenie i zróżnicowanych warunkach śniegowych. Prowadząc zajęcia w nietypowych, zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach, ponosi odpowiedzialność za ich jakość i bezpieczeństwo. Jest przygotowana do udzielania pomocy partnerskiej. Podejmowane działania wykonuje w oparciu o wiedzę dotyczącą prawnych uwarunkowań uprawiania narciarstwa pozatrasowego (freeride’u i freetouru oraz skituringu). Osoba posiadająca kwalifikację prezentuje zaawansowane umiejętności jazdy na nartach. Podejmowane czynności wykonuje z wykorzystaniem wysokiej sprawności motorycznej, szerokiej wiedzy dotyczącej sprzętu i bezpieczeństwa w górach poza zorganizowanymi terenami narciarskimi.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie