×

Trzy nowe kwalifikacje w ZSK

Zestawienie trzech zdjęć. Na pierwszym krajobraz pola z rzędem wiatraków. Na drugim 4-osobowa mieszana grupa pracowników, podczas luźnego spotkania. Na ostatnim zjęciu zbliżenie na dłonie teapeutki i dziecka podczas terapii SI z użyciem kolorowych kredek i flamastrów.
wirestock, drobotdean, freepik

Trzy kwalifikacje pojawiły się w ZSK. Dwie włączone zostały przez Ministra Rozwoju i Technologii, jedna przez Ministra Zdrowia.

Facylitowanie – prowadzenie spotkań grupowych

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Facylitowanie – prowadzenie spotkań grupowych” jest gotowa do samodzielnego przygotowania i prowadzenia procesu pracy grupy tak, aby ułatwić osiągnięcie założonego celu, ustalonego uprzednio z interesariuszami. Podczas prowadzenia spotkań grupowych jest skoncentrowana zarówno na osiągnięciu celu grupy, jak i na potrzebach członków grupy. W swojej pracy wykorzystuje specjalistyczną wiedzę z zakresu współpracy grupowej, modeli, metod i technik facylitacji.

Montowanie turbin wiatrowych (WTG – Wind Turbine Generator)

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Montowanie turbin wiatrowych (WTG – Wind Turbine Generator)” jest przygotowana do wykonywania prac montażowych konstrukcji turbiny wiatrowej, tj. łączenia poszczególnych jej komponentów: sekcji wieży, gondoli, piasty i łopat turbiny oraz montażu elementów wyposażenia wewnętrznego. Przygotowuje stanowisko pracy, sprawdza kompletność oraz stan techniczny dostarczonych komponentów, oraz osprzętu instalacyjnego i akcesoriów (zawiesi, śrub itp.) potrzebnych do wykonywanego zadania na danym etapie montażu.

Diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego przeprowadzenia diagnozy integracji sensorycznej. Planuje i prowadzi terapię integracji sensorycznej. W swojej pracy posługuje się wystandaryzowanymi narzędziami diagnostycznymi. Uzupełnia proces diagnozy oraz dobiera dodatkowe narzędzia, takie jak: próby kliniczne skonstruowane do badania procesów integracji sensorycznej, kwestionariusze, profile sensoryczne. Buduje plan terapii integracji sensorycznej zgodnie z rozpoznanymi deficytami
integracji sensorycznej.