×

Do ZSK włączono 25 kwalifikacji uregulowanych

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono 25 kwalifikacji uregulowanych. Potwierdzają one przygotowanie do sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego.

 

Lista włączonych kwalifikacji uregulowanych: 

  1. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z biologii; 
  2. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z chemii;
  3. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z filozofii'
  4. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z fizyki;
  5. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z geografii;
  6. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii;
  7. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii muzyki;
  8. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z historii sztuki;
  9. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z informatyki;
10. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka łacińskiego i kultury antycznej;
11. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka polskiego;
12. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z matematyki;
13. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie;
14. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka angielskiego;
15. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka francuskiego;
16. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego;
17. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka niemieckiego;
18. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego;
19. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka włoskiego;
20. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości etnicznej – języka łemkowskiego;
21. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej – języka białoruskiego;
22. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej – języka litewskiego;
23. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej – języka niemieckiego;
24. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej – języka ukraińskiego;
25. Sprawdzanie i ocenianie odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z języka regionalnego – języka kaszubskiego. 

 

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji potwierdzających przygotowanie do sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego oraz włączenia tych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji