×

"Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D" nową kwalifikacją funkcjonującą

W grupie kwalifikacji funkcjonujących pojawiło się "Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D". Od siódmego marca wszyscy zainteresowani mogą ubiegać się o uzyskanie tej kwalifikacji. 

 

W dniu 07 marca  Minister Cyfryzacji podpisał umowę z Instytutem Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, nadając mu uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości). Instytucją Certyfikującą dla kwalifikacji jest Fundacja VCC, która od dnia 15.01.2019 r. posiada pełne uprawnienia do certyfikowania i walidowania kwalifikacji.  

 

Zobacz kwalifikację w Rejestrze:

Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D