×

Dwie nowe kwalifikacje w ZSK

"Organizowanie wycieczek górskich" i "Asystowanie w przygotowaniu potraw" to dwie nowe kwalifikacje rynkowe włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Organizowanie wycieczek górskich

Osoba posiadająca tę kwalifikację będzie organizować wycieczki z zastosowaniem zasad bezpiecznej turystyki górskiej, z uwzględnieniem sposobów zachowania się w sytuacjach awaryjnych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Będzie gromadzić i przetwarzać informacje z zakresu ogólnej wiedzy o górach, topografii terenu, meteorologii, unikania zagrożeń w górach oraz zdrowego trybu życia i pierwszej pomocy. Poza tym będzie dostosowywać program wycieczki do poziomu zaawansowania grupy docelowej, obliczać czas przejść, rozpoznawać punkty krytyczne i miejsca szczególnie niebezpieczne, korzystać z usług przewodników górskich. [Czytaj więcej]

 

Asystowanie w przygotowaniu potraw

Osoba posiadająca kwalifikację "Asystowanie w przygotowywaniu potraw" będzie gotowa do wykonywania czynności pomocniczych związanych z przygotowywaniem potraw. Będzie również przygotowywać własne stanowisko pracy, wykonywać obróbkę wstępną brudną i czystą surowców oraz przygotowywać surówki i sałatki, wyroby garmażeryjne i dodatki do potraw. Sporządzać śniadania w obiektach noclegowych i aranżować bufet śniadaniowy według wytycznych kucharza. [Czytaj więcej]