×

Opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego w wersji polsko- i angielskojęzycznej

Opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych nadawanych w szkolnictwie wyższym są opracowywane przez uczelnie przy wsparciu IBE w ramach projektu "Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji".

Zgodnie z obowiązującą od 2016 r. ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wszystkie kwalifikacje pełne, nadawane po ukończeniu studiów wyższych, są włączone do systemu i gromadzone w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Informacje o tych kwalifikacjach pochodzą bezpośrednio z systemu POL-on (Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym). Wymagają one uzupełnienia o opis syntetycznej charakterystyki każdej kwalifikacji zawierający podstawowe informacje o danej kwalifikacji, zwięzły opis zawierający syntetyczne ujęcie głównych efektów uczenia się (kompetencje na poziomie zagregowanym/sylwetka absolwenta), a także informacje o typowych miejscach, bądź stanowiskach pracy na których może być przydatna kwalifikacja, o powiązaniu kwalifikacji z sektorami oraz inne istotne cechy kwalifikacji.

Tak sporządzone opisy wypełniają wymogi Zalecenia Rady Europejskiej w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie z 2017 r. (Załącznik VI Zalecenia ERK), dzięki czemu mogą być publikowane na portalach Komisji Europejskiej: „Learning Opportunities and Qualifications in Europe” (tzw. Ploteus) i Europejska Klasyfikacji Umiejętności/Kompetencji, Kwalifikacji i Zawodów (ESCO).