×

nabór PZZJ

Przedłużenie II naboru na listę PZZJ

Minister Edukacji Narodowej, jako minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji informuje, że termin na składanie wniosków w ogłoszonym 12 kwietnia 2018 r. II naborze na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących został przedłużony do dnia 22 maja 2018 r.

AKTUALIZACJA

Informujemy, że zmianie uległy dokumenty: „Instrukcja wypełniania formularzy” oraz „Kryteria oceny podmiotu” w odniesieniu do następujących punktów formularza eksperta:

  1. Kryterium 1: posiadanie wiedzy nt. systemu ZSK (dot. pkt. 6 w Formularzu Eksperta) – doprecyzowano, że kryterium uważa się za spełnione, jeżeli w zgłoszonym zespole co najmniej połowa osób posiada wiedzę na temat ZSK (z wyjątkiem zespołów powyżej 11 i więcej osób, gdzie 6 osób powinno posiadać taką wiedzę).
  2. Kryterium 4.1 (punkt 9.1.4), Kryterium 4.2 (punkt 9.2.4), Kryterium 4.3 (punkt 9.3.4), Kryterium 4.4 (punkt 9.4.2), Kryterium 4.5 (punkt 9.5.3), Kryterium 4.6 (punkt 9.6.5) – doprecyzowano, że kryterium uważa się za spełnione, jeżeli wykazano u ekspertów doświadczenie w pracy zawodowej w branży adekwatnej do grupy kwalifikacji w ciągu ostatnich 5 lat (zamiast 5 lat doświadczenia).

Zmiany te dotyczą również wniosków złożonych, będą rozstrzygane na korzyść Wnioskodawców, zgodnie z informacją podaną powyżej.

Wszelkie pytania związane z naborem prosimy kierować na adres email: pzzj@men.gov.pl