×

Zmiany w wysokości opłat za złożone wnioski

Minister Edukacji i Nauki poinformował o zmianie wysokości opłat za złożenie wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej, za wpis na listę PZZJ i nadanie uprawnień do certyfikacji kwalifikacji rynkowej.

Od 16. stycznia 2021 poszczególne stawki wynoszą:

2218 zł - opłata za złożenie wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej [obwieszczenie]

2218 zł - opłata za wpisanie na listę Podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości [obwieszczenie]

11 090 zł - opłata za nadanie uprawnień do certyfikacji kwalifikacji rynkowej [obwieszczenie]

5 545 zł - opłata za wniosek dot. nadania uprawnień do certyfikacji, gdy zgłosiło się do włączenia daną kwalifikację rynkową [obwieszczenie]