×

Kolejne kwalifikacje z cyberbezpieczeństwa w ZSK

W ZSK pojawiły się kolejne trzy kwalifikacje rynkowe. Ministerstwo Cyfryzacji włączyło kwalifikacje związane z cyberbezpieczeństwem.

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista

Osoba z kwalifikacją „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - specjalista” posiada wiedzę z obszaru bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. Posługuje się regulacjami formalno-prawnymi krajowymi i UE z obszaru cyberbezpieczeństwa. Dysponuje wiadomościami w zakresie pracy zespołów w obszarach zarządzania ryzykiem oraz incydentami cyberbezpieczeństwa. Posiada również wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa środowiskowego, technicznego i związanego z działalnością człowieka, a także z zakresu informatyki śledczej.

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - ekspert

Osoba z kwalifikacją „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - ekspert” posiada wiedzę z obszaru bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. Posługuje się regulacjami formalno-prawnymi krajowymi i UE z obszaru cyberbezpieczeństwa. Posiada kompetencje do samodzielnej realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Rozumie działanie algorytmów kryptograficznych oraz zasady zarządzania kontrolą dostępu do zasobów informacyjnych. Dysponuje wiedzą ekspercką z obszaru bezpieczeństwa sieci, systemów operacyjnych, baz danych, rozwiązań chmurowych i oprogramowania. Zna zagadnienia testowania bezpieczeństwa. Posiada wiedzę z obszarów: bezpieczeństwa, środowiskowego, technicznego i związanego z działalnością człowieka, zarządzania usługami IT, zarządzania incydentami bezpieczeństwa, w tym zasad funkcjonowania zespołów CERT/CSiRT. Posiada również wiedzę z zakresu informatyki śledczej.

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - menedżer

Osoba z kwalifikacją „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem - menedżer” posiada wiedzę z obszaru bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. Posługuje się regulacjami formalno-prawnymi krajowymi i UE z obszaru cyberbezpieczeństwa. Posiada wiedzę dotyczącą opracowywania strategii cyberbezpieczeństwa w organizacji, wdrażania środków, planów i procedur bezpieczeństwa IT, zarządzania ryzykiem, ciągłością działania oraz incydentami cyberbezpieczeństwa i audytu bezpieczeństwa. Posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego. Dysponuje również wiedzą w obszarze bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej. Posiada również przygotowanie merytoryczne w obszarze zastosowań informatyki śledczej.