×

Nowa kwalifikacja rynkowa w ZSK

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii włączyło kolejną kwalifikację rynkową do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W systemie znalazła się kwalifikacja „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)”.

Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)

Osoba posiadająca kwalifikację „Wdrażanie i koordynowanie procesów biznesowych (Lean Office)” samodzielnie planuje oraz koordynuje wdrażanie Lean Office w organizacjach. Wykorzystując znajomość podstawowych pojęć, zasad i narzędzi systemu Lean oraz filozofii kaizen, identyfikuje procesy biznesowe w organizacji oraz wskazuje straty zachodzące w tych procesach. Określa cele wdrożenia, planuje budżet oraz zasoby niezbędne do wdrożenia Lean Office w organizacji, a także przygotowuje zespół do wdrożenia Lean Office w organizacji oraz do prowadzenia cyklicznych audytów. Prowadzi proces monitorowania i  ewaluacji efektów wdrożenia oraz przygotowuje rekomendacje dotyczące dalszego doskonalenia się organizacji w ramach optymalizacji procesów biznesowych. Zadania zawodowe wykonuje w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach.