×

Kwalifikacje związane z WCAG włączona do ZSK

Minister Cyfryzacji włączył do ZSK pięć kwalifikacji związanych ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Standard ten jest zbiorem zasad dotyczących dostępności serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych

Osoba posiadająca kwalifikację w zakresie wykorzystywania standardu WCAG przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych omawia zagadnienia związane ze standardem WCAG w obszarze dostępności stron internetowych, samodzielnie tworzy stronę www zgodnie ze standardem dostępności WCAG lub dostosowuje istniejącą stronę do wymagań tego standardu, przeprowadza proces badania serwisu narzędziami automatycznymi i lokalizuje, a następnie usuwa problemy z dostępnością serwisu.

Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych

Osoba posiadająca kwalifikację „Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w tworzeniu i dostosowywaniu dokumentów cyfrowych” tworzy dokument cyfrowy lub go dostosowuje zgodnie ze standardem dostępności cyfrowej WCAG, lokalizuje problemy z dostępnością cyfrową i je likwiduje oraz ocenia potrzeby i oczekiwania osób, do których kierowane są dokumenty cyfrowe. Wykorzystuje przy tym znajomość standardu WCAG. Dobiera i korzysta z elementów oprogramowania wspierających dostępność, samodzielnie wyszukuje rozwiązania otencjalnych problemów oraz wykorzystuje i obsługuje technologie asystujące. Edytuje dokumenty w edytorach plików PDF, samodzielnie decyduje o doborze narzędzi walidujących dostępność cyfrową.

Organizowanie usług dostosowywania multimediów do standardu WCAG z podstawowymi umiejętnościami ich dostosowania dla osób z indywidualnymi potrzebami

Osoba posiadająca kwalifikację organizuje usługi dostosowywania multimediów na stronach internetowych zgodnie ze standardem WCAG (dobiera, zamawia i odbiera usługi z zakresu dostępności), a w przypadku nieskomplikowanych i krótkich rodzajów multimediów dostosowuje w stopniu podstawowym multimedia umieszczane na stronach internetowych do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami. Współpracuje z tłumaczami, twórcami multimediów, u których zamawia usługi, oraz współpracuje z webmasterami/programistami w kwestiach technicznych, oraz na poziomie podstawowym tworzy napisy dla niesłyszących i pisze skrypty audiodeskrypcji. Osoba posiadająca kwalifikację posługuje się zasadami tworzenia dostępnych multimediów, co pozwala na samodzielne podejmowanie decyzji w sytuacjach nietypowych.

Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych

Osoba posiadająca kwalifikację „Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) w redagowaniu stron internetowych” samodzielnie zarządza modułami strony internetowej za pomocą systemów zarządzania treścią CMS. Znajduje, dodaje i weryfikuje moduły strony internetowej pod kątem ich dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Charakteryzuje strony internetowe pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami bądź jej braku, klasyfikuje problemy według ich znaczenia dla dostępności cyfrowej. Samodzielnie znajduje rozwiązanie problemów związanych z redagowaniem treści w ramach dostępnych narzędzi zaplecza systemu CMS i wskazuje podstawowe problemy z treściami umieszczanymi na stronach internetowych. Redaguje treści strony internetowej w sposób dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami, pisze teksty na odpowiednim poziomie mglistości tekstu z wykorzystaniem narzędzi do badania mglistości. Redaguje poprawną, zgodną ze standardem WCAG, semantyczną strukturę tekstu (nadaje nagłówki, listy, tabele) oraz adekwatne opisy alternatywne zdjęć i innych grafik umieszczanych na stronie internetowej.

Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych

Osoba posiadająca kwalifikację w zakresie wykorzystywania standardu WCAG przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych samodzielnie tworzy lub dostosowuje aplikację mobilną dostępną dla osób ze szczególnymi potrzebami, przeprowadza proces sprawdzania dostępności aplikacji, identyfikuje problemy z dostępnością i je likwiduje. Wykorzystuje przy tym znajomość standardu dostępności WCAG. Właściwie dobiera elementy oprogramowania wspierające dostępność i korzysta z nich, samodzielnie wyszukuje i proponuje rozwiązania potencjalnych problemów oraz wykorzystuje i obsługuje mobilne technologie asystujące. Osoba posiadająca kwalifikację samodzielnie decyduje o doborze narzędzi walidujących dostępność. Posiadanie tej kwalifikacji pozwala zarówno na wykorzystywanie istniejących metod i wzorców, jak i na poszukiwanie i wprowadzanie własnych metod i rozwiązań.