×

Dwie siatkarskie kwalifikacje w ZSK!

Piłka i nogi siatkarki na tle boiska
Freepik

"Zarządzanie i przywództwo w piłce siatkowej" i "Optymalizacja procesu szkolenia w piłce siatkowej"   to kolejne kwalifikacje, które trafiły do ZSK. 

Zarządzanie i przywództwo w piłce siatkowej

Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do samodzielnego zarządzania zespołem, klubem, federacją. Diagnozuje potencjał i planuje rozwój graczy oraz specjalistów wspierających zespół, kreuje model gry i tworzy otoczenie sprzyjające realizacji celów. Jest gotowa do komunikowania się w grupie i perswadowania w kontaktach interpersonalnych z wykorzystaniem aktualnej wiedzy z tego zakresu. Zarządza zmianą, w tym identyfikuje problemy i podejmuje decyzje, wykorzystując różne rodzaje myślenia, np. racjonalnego, heurystycznego. Wspiera rozwój piłki siatkowej oraz samodzielnie planuje własne uczenie się przez całe życie.

Optymalizacja procesu szkolenia w piłce siatkowej

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do samodzielnego projektowania i realizacji autorskiej koncepcji treningowej w oparciu o wiedzę nie tylko z zakresu piłki siatkowej, lecz także z zakresu zarządzania zespołem zadaniowym. Ocenia dyspozycję zawodników do uczestniczenia w procesie treningowym oraz zarządza procesem szkoleniowym i dokonuje jego ewaluacji. Jest gotowa do wykorzystywania nowych technologii w monitoringu działań zawodników oraz modyfikacji planów szkoleniowych w związku ze zmieniającymi się warunkami. W swoich działaniach wykorzystuje wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, kierowania, przewodzenia, budowania i rozwijania zespołów. W związku ze złożonymi i nietypowymi problemami, które rozwiązuje, jest przygotowana do stałego aktualizowania i poszerzania swojej wiedzy oraz samodzielnego organizowania własnego rozwoju zawodowego w klubie sportowym.