×

Obsługa systemu Mainframe w ZSK

Pomieszczenie z komputerami
benzoix - Freepik

Chcesz potwierdzić swoją wiedzę dotyczącą obsługi Systemu Mainframe? Kwalifikacja dotycząca tego zagadnienia właśnie została włączona do ZSK. 

Zdalne monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe

Osoba posiadająca kwalifikację „Zdalne monitorowanie konsoli oraz prowadzenie działań interwencyjnych w systemie Mainframe” samodzielnie monitoruje konsolę Mainframe i adekwatnie reaguje na alerty systemowe. Realizując swoje zadania zawodowe, posługuje się specjalistyczną wiedzą na temat komputerów Mainframe, w tym korzysta z dokumentacji technicznej przeznaczonej dla systemów Mainframe. Używa języka JCL (Job Control Language) oraz zarządza zadaniami (JOB). Posługuje się wiedzą z zakresu zbioru pojęć ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Osoba posiadająca tę kwalifikację jest gotowa do ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane działania, ustawia priorytety zadań wykonywanych w czasie swojej zmiany i rozwiązuje ewentualne problemy. Zarządza ryzykiem podczas wykonywania zadań zawodowych, w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach.