×

Szkolenie z druku 3D włączone z ZSK

Zbliżenie na głowicę drukującą drukarki 3D oraz na element wydrukowany
fabrikasimf - Freepik

"Prowadzenie zajęć z modelowania, skanowania i druku 3D" to nowa kwalifikacja włączona do ZSK. 

Prowadzenie zajęć z modelowania, skanowania i druku 3D

Osoba posiadająca kwalifikację jest gotowa do samodzielnego prowadzenia zajęć z modelowania, skanowania i druku 3D. Potrafi kierować procesami grupowymi, koordynuje pracę, określa zapotrzebowanie i przygotowuje plan prowadzenia zajęć z zakresu tematyki kwalifikacji. Określa i planuje wyposażenie sprzętowe oraz programowe pracowni 3D. Wskazuje źródła wiedzy z zakresu technologii modelowania, skanowania i druku 3D. Osoba posiadająca kwalifikację przestrzega zasad etyki zawodowej, przygotowana jest również do działań w warunkach mniej lub bardziej przewidywalnych, o różnym poziomie złożoności. Aktualizuje i doskonali swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu modelowania, skanowania i druku 3D.