×

Pierwsza kwalifikacja informatyczna

Ministerstwo Cyfryzacji zajmuje się wnioskiem o włączenie do ZSK pierwszej kwalifikacji z obszaru informatyki. Chodzi o kwalifikację „Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy”.  Wniosek złożyło Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Zgodnie z wnioskiem PTI kwalifikacja ta świadczy o posiadaniu podstawowych umiejętności i znajomości zagadnień z zakresu obsługi komputera, arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz korzystania z sieci. Potwierdza umiejętności niezbędne każdemu pracownikowi biurowemu, który w swej pracy wykorzystuje komputer. Ułatwia funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym. PTI podkreśla, że kwalifikacja potwierdza kompetencje wpisujące się w Ramy Kompetencji Cyfrowych DigComp. Proponuje też, żeby była to kwalifikacja na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Zgodnie z ustawą o ZSK Ministerstwo Cyfryzacji zaprosiło partnerów społecznych do wyrażenia swoich opinii na temat tej kwalifikacji do 14 kwietnia.

Szczegóły w ogłoszeniu dostępnym tutaj.