×

Kolejna kwalifikacja włączona do ZSK

„Pilotowanie imprez turystycznych” to kolejna kwalifikacja rynkowa włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Osoba posiadająca kwalifikację „Pilotowanie imprez turystycznych” będzie gotowa do realizowania imprez turystycznych w imieniu organizatora. Opracuje plan realizacji na podstawie programu imprezy turystycznej oraz skompletuje informacje organizacyjne i krajoznawcze dotyczące imprezy. W ramach powierzonych jej zadań będzie współpracować z dostawcami usług świadczonych dla organizatora, a w trakcie realizacji imprezy zgromadzi dokumenty potrzebne do jej rozliczenia i sporządzenia raportu.

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania tej kwalifikacji można znaleźć w

Obwieszczeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2018 r.