×

II Nabór na listę podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) zakończony

Nabór na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości (PZZJ) wobec instytucji certyfikujących, ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej, trwał od 12 kwietnia 2018 r. do 22 maja 2018 r. Prowadzony był w zakresie następujących grup kwalifikacji: drogi publiczne, gospodarka wodna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, łączność, rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne, sport, sprawiedliwość, sprawy wewnętrzne, transport kolejowy. Zgodnie z ustawą o ZSK (art. 52 ust. 1) wpis podmiotu na listę następuje w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu naboru na listę PZZJ.

Do konkursu zgłosiło się dziewięć instytucji: Instytut Sportu, Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Biblioteka Narodowa, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski.

Zgłoszone wnioski najpierw zostały ocenione pod względem formalnym przez Instytut Badań Edukacyjnych. A następnie oceny merytorycznej podmiotów dokonała komisja złożona z przedstawicieli ministrów właściwych, członków Rady Interesariuszy i przedstawiciela ministra koordynatora w roli przewodniczącego (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 10 października 20r, Dz.U. z 2016 r., poz. 1687). 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących dla danych grup kwalifikacji wpisane zostały:

  Grupa kwalifikacji

  Nazwa instytucji

  sport

  Instytut Sportu

  sprawiedliwość

  Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa
  i Administracji UW

  rolnictwo

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

  rozwój wsi

  rynki rolne

  kultura i ochrona dziedzictwa
  narodowego

  Biblioteka Narodowa

  Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

  Polski Instytut Sztuki Filmowej

  Narodowy Instytut Dziedzictwa

  Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

  sprawy wewnętrzne

  Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski