×

Kolejne kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK

W ostatnich dniach Zintegrowany System Kwalifikacji powiększył się aż o pięć nowych kwalifikacji rynkowych (rzemieślniczych): „Stolarz – dyplom mistrzowski”, „Stolarz meblowy – dyplom mistrzowski” , „Stolarz meblowy – świadectwo czeladnicze” oraz „Cukiernik – dyplom mistrzowski” i „Lakiernik samochodowy – świadectwo czeladnicze”.

Nowe kwalifikacje w ZSK to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, gdzie sprawdzone i potwierdzone uznanym certyfikatem umiejętności mają dużą wartość dla pracodawców. To także szansa dla pracowników, którzy chcą w oficjalny sposób potwierdzić to, co już potrafią i zdobyć odpowiedni dokument, poświadczający ich kompetencje.

Informacje o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji, można znaleźć poniżej:

„Stolarz – dyplom mistrzowski”

„Lakiernik samochodowy – świadectwo czeladnicze”

„Cukiernik – dyplom mistrzowski”

„Stolarz meblowy – dyplom mistrzowski”

„Stolarz meblowy – świadectwo czeladnicze”