×

Nowa kwalifikacja rynkowa w ZSK

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiła się kolejna kwalifikacja rynkowa - "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia".

Nowa kwalifikacja w ZSK to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, gdzie sprawdzone i potwierdzone certyfikatem umiejętności mają dużą wartość dla pracodawców. To także szansa dla pracowników chcących potwierdzić swoje kompetencje zdobywając odpowiedni dokument. 

 

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia