×

"Glazurnik - dyplom mistrzowski" - nowa kwalifikacja w ZSK

"Glazurnik - dyplom mistrzowski" - to nowa kwalifikacja rynkowa (rzemieślnicza), która pojawiła się w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

Od dziś, wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać oficjalne potwierdzenie swoich umiejętności i zdobyć odpowiedni dokument, poświadczający ich kompetencje.

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

"Glazurnik - Dyplom mistrzowski"

Warto zaznaczyć, że w ZSK jest również kwalifikacja "Glazurnik - świadectwo czeladnicze".