×

"Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych" kwalifikacją funkcjonującą

13 grudnia 2018 r. kwalifikacja rynkowa "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 
 
W dniu 13 grudnia 2018 r. Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z Fundacją Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości). Instytucją Certyfikującą dla kwalifikacji jest Fundacja VCC, która od dnia 13 grudnia 2018 r. posiada pełne uprawnienia do certyfikowania i walidowania kwalifikacji.