×

Kolejne kwalifikacje uzyskały status funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Zwiększa się grupa kwalifikacji rynkowych, które uzyskały status funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

"Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych", "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" i "Pilotowanie imprez turystycznych" – to trzy nowe kwalifikacje, które mogą być nadawane zgodnie z Ustawą z dnia 22 grudnia 2015 roku o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

 

W przypadku dwóch pierwszych kwalifikacji, Minister Sprawiedliwości podpisał umowę z "Fundacją Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego",  nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości). Instytucją Certyfikującą dla obu kwalifikacji jest Fundacja VCC, która posiada pełne uprawnienia do certyfikowania i walidowania kwalifikacji.  

 

W przypadku trzeciej - "Pilotowania imprez turystycznych" - Minister Sportu i Turystyki podpisał umowę z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski, nadając jej uprawnienia do pełnienia funkcji PZZJ (Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości). Instytucją Certyfikującą dla kwalifikacji są Kadry Turystyki Sp. z o.o., która posiadają pełne uprawnienia do certyfikowania i walidowania kwalifikacji. 

 

Zobacz kwalifikacje w Rejestrze:

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych

Pilotowanie imprez turystycznych