×

Kolejna kwalifikacja rynkowa włączona do ZSK

"Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów" - to kolejna kwalifikacja, która została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Osoba posiadająca tę kwalifikację będzie potrafiła samodzielnie zdiagnozować stan techniczny roweru (na podstawie wywiadu z klientem oraz badania technicznego prowadzonego przy użyciu wyspecyfikowanych narzędzi). Będzie w stanie ustalić zakres naprawy, konserwacji i modernizacji roweru oraz oszacuje koszt i czas realizacji zaplanowanej usługi. Będzie dokonywać okresowych przeglądów, dobierać oraz montować części zamienne i akcesoria rowerowe z uwzględnieniem różnych typów rowerów.

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów