×

"Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy" - kwalifikacją funkcjonującą

Zwiększa się liczba kwalifikacji funkcjonujących. Od teraz wszyscy zainteresowani mogą ubiegać się o certyfikat potwierdzający kwalifikację "Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy".

 

Ministerstwo Cyfryzacji zawarło umowy z PZZJ - Grupą Gumułka na pełnienie funkcji podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących: Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Dariusza Zaremby prowadzącego działalność gospodarczą "Centrum Kształcenia Ustawicznego PROFESJA".

Osoba, która chce uzyskać tę kwalifikację, musi posiadać podstawowe umiejętności i znajomości zagadnień z zakresu obsługi komputera, arkusza kalkulacyjnego i edytora tekstu oraz korzystania z sieci. Umiejętności te są potrzebne każdemu pracownikowi biurowemu, który w swej pracy wykorzystuje komputer. 

 

Dokładniejszy opis kwalifikacji znajdziesz w Rejestrze:

Certyfikat umiejętności komputerowych - poziom podstawowy