×

Kolejna kwalifikacja rynkowa w ZSK

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji pojawiła się kolejna kwalifikacja rynkowa - "Zarządzanie pracą restauracji".

 Osoba chcąca uzyskać certyfikat potwierdzający tę kwalifikację musi być przygotowana do samodzielnego planowania pracy w restauracji, w tym imprez oraz tworzenia i zarządzania ofertą restauracji.

W swojej pracy musi potrafić zarządzać personelem restauracji, w tym rekrutacją pracowników, tworzeniem systemu motywacyjnego dla pracowników, delegowaniem zadań i rozliczaniem pracowników z ich wykonania. Osoba ta będzie musiała posługiwać się szeroką wiedzą z zakresu prowadzenia restauracji oraz obsługi gości. W ramach wykonywania zadań zawodowych osoba musi być gotowa do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach.

 

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

Zarządzanie pracą restauracji