×

"Zarządzanie projektami" i "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" w ZSK!

"Zarządzanie projektami" i "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy" – to pierwsze kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, które zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Uczelnią, która włączyła obie kwalifikacje jest Politechnika Łódzka.

 

Zarządzanie projektami

Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie projektami” są adresowane do menedżerów z pewnym stażem i doświadczeniem, którzy chcą poznać, stosować oraz doskonalić metodyki oraz warsztat narzędziowy zarządzania projektami. Posiadanie doświadczenia w zarządzaniu projektami nie jest jednak warunkiem koniecznym podjęcia studiów, ale znakomicie ułatwia uczestnictwo w zajęciach.

Po ukończeniu studiów uczestnik będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności w wykonywaniu zadań project managera, jak również będzie aktywnym i efektywnym uczestnikiem różnorodnych projektów prowadzonych przez organizację, która go zatrudnia. Studia nie koncentrują się na żadnym konkretnym rodzaju projektów (np. informatycznych, infrastrukturalnych czy finansowanych ze środków Unii Europejskiej), lecz dają uczestnikowi gruntowne narzędzia i metody pozwalające na sprawne wykonywanie zadań zarządczych. Tym samym osoba, która uzyska kwalifikację „Zarządzanie projektami”, nabędzie kompetencje do pełnienia roli lidera – osoby wpływającej na rozwój organizacji i jej członków, kreującej tworzenie nowych technik i narzędzi oraz budującej kulturę doskonałości w zakresie zarządzania projektami.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” przeznaczone są w szczególności dla kadry odpowiedzialnej za zagadnienia związane z bhp oraz ergonomią w przedsiębiorstwie, a także dla osób odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy.
Absolwent studiów podyplomowych uzyskuje kompetencje przewidziane dla stanowiska starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto uzyskuje wiedzę i umiejętności w zakresie ergonomii oraz wdrażania i funkcjonowania systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, a także certyfikat audytora wewnętrznego systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.


W perspektywie kilkuletniej aktywności zawodowej w ramach służby bhp, absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał szersze możliwości na rynku pracy niż technik bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności zyska:

- możliwość zatrudnienia na stanowiskach: specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, starszego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
- możliwość kierowania wieloosobową komórką organizacyjną bhp,
- możliwość wykonywania zadań służby bhp jako specjalista spoza zakładu pracy (outsourcing bhp).