×

Kwalifikacja "Prowadzenie obsługi biura" włączona do ZSK

"Prowadzenie obsługi biura" jest kolejną kwalifikacją rynkową włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

 

Osoba chcąca uzyskać certyfikat potwierdzający tę kwalifikację musi być gotowa do planowania i realizowania prostych zadań administracyjnych i logistycznych związanych z funkcjonowaniem biura. Wypełniać zadania dotyczące obiegu dokumentów w ramach obowiązującego w przedsiębiorstwie otoczenia formalno-prawnego.

Musi również wysyłać korespondencję, ewidencjonować przesyłki wychodzące i przychodzące. Na podstawie wytycznych musi przygotowywać treści pism i materiałów niezbędnych w pracy biura oraz redagować je w formie dostosowanej do odbiorców i celu. Oprócz powyższego, osoba powinna być przygotowana do obsługiwania interesantów w ramach wyznaczonego przez pracodawcę zakresu obowiązków.

 

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

Prowadzenie obsługi biura