×

Dwie kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK  

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejne dwie kwalifikacje rynkowe - "Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych" oraz "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin".

Osoba chcąca uzyskać certyfikat potwierdzający kwalifikację "Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych" musi potrafić samodzielnie konstruować i modelować w systemach CAD/CAM, przeznaczonych do konstrukcji odzieży, szablony różnych rodzajów odzieży. Wykorzystując wiedzę dotyczącą funkcjonujących na rynku systemów CAD/CAM i korzystając z tabel odzieżowych, musi potrafić opracowywać siatki konstrukcyjne, modelować formy, następnie przekształcać je w szablony do wykorzystania w procesach przemysłowych, a także sprawdzać poprawność przygotowanych przez siebie szablonów.

 

W przypadku chęci uzyskania certyfikatu potwierdzającego kwalifikację "Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin", osoba chcąca go uzyskać, musi być przygotowana do zarządzania procesami technologicznymi, w tym pracą zespołów ludzi w produkcji odzieży z dzianin w szwalniach. Posiadać wiedzę z zakresu materiałoznawstwa, maszynoznawstwa i technologii szycia pozwalającą na poprawne szycie odzieży z dzianin. Musi znać etapy produkcji odzieży z dzianin, specyfikę obróbki dzianin, powszechnie występujące w odzieży z dzianin węzły technologiczne oraz metody ich szycia. Oprócz powyższego, musi umieć użytkować maszyny, urządzenia i akcesoria stosowane w produkcji odzieży z dzianin. Posługiwać się dokumentacją techniczno-technologiczną w celu skompletowania maszyn, urządzeń i akcesoriów niezbędnych do produkcji danego typu odzieży oraz skompletowania wykrojów i prefabrykatów.

 

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych

Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin