Rozporządzenie MEN w sprawie nowych wzorów znaków graficznych PRK

Z dniem 1 września 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji.

 

Rozporządzenie ustala nowe wzory znaków graficznych, które zawierają dodatkowo informację o poziomach europejskich ram kwalifikacji.  

Znak graficzny PRK może być umieszczany wyłącznie na dokumentach potwierdzających kwalifikacje włączone do ZSK.

 

  • Uczelnie wyższe nadające kwalifikacje włączone do ZSK obowiązuje okres przejściowy -  w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życia rozporządzenia mogą stosować znaki graficzne PRK według starego jak i nowego wzoru. 
  • Pozostałe podmioty, od dnia 1 września 2019 roku zobligowane są do umieszczania znaków graficznych PRK na dokumentach potwierdzających kwalifikacje włączone do ZSK tylko wg. nowego wzoru.

 

Pobierz: 

Rozporządzenie w sprawie znaków graficznych (z dnia 31 lipca 2019) - obowiązuje od 1 września 2019 roku.

Znaki graficzne PRK dla kwalifikacji cząstkowych

 Formaty     AI  EPS PDF
 PRK 1-8   pobierz
pobierz
pobierz
 PRK 1   pobierz
pobierz pobierz
 PRK 2   pobierz
pobierz
pobierz
 PRK 3   pobierz
pobierz
pobierz
 PRK 4   pobierz
pobierz
pobierz
 PRK 5   pobierz
pobierz pobierz
 PRK 6   pobierz pobierz pobierz
 PRK 7   pobierz pobierz pobierz
 PRK 8   pobierz pobierz pobierz
 

Znaki graficzne PRK dla kwalifikacji pełnych

 Formaty   AI  EPS PDF
 PRK I-VIII pobierz pobierz pobierz
 PRK I pobierz pobierz pobierz
 PRK II pobierz pobierz pobierz
 PRK III pobierz pobierz pobierz
 PRK IV pobierz pobierz pobierz
 PRK V pobierz pobierz pobierz
 PRK VI pobierz pobierz pobierz
 PRK VII pobierz pobierz pobierz
 PRK VIII pobierz pobierz pobierz

 


Rozporządzenie w sprawie znaków graficznych PRK
 
(z dnia 13 lipca 2016)  - obowiązuje do 31 sierpnia 2019 roku. 

Znaki graficzne PRK:

Plik w formacie .AI 

Plik w formacie .EPS    

Plik w formacie .PDF