Kwalifikacja "Obsługa w turystyce zdrowotnej" włączona do ZSK

"Obsługa w turystyce zdrowotnej" to kolejna kwalifikacja rynkowa, która została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

 

Osoba chcąca posiadać tę kwalifikację, powinna być przygotowana do obsługi turysty zdrowotnego. Powinna dobierać, prezentować i organizować usługi dopasowane do potrzeb i oczekiwań turysty zdrowotnego (z wyłączeniem usług medycznych). Poza tym musi umieć monitorować ich realizację. W czasie dobierania oferty musi uwzględniać specyfikę terapii, której poddawany jest turysta zdrowotny, a także możliwości, które stwarzają dostępne obiekty świadczące usługi turystyki zdrowotnej.

Osoba ubiegająca się o zdobycie certyfikatu potwierdzającego tę kwalifikacją musi być przygotowana do modyfikowania oferty w odpowiedzi na potrzeby turysty zdrowotnego, które pojawiają się w trakcie realizacji usługi. Musi także posiadać wiedzę z zakresu organizacji turystyki zdrowotnej, podstawową wiedzę na temat systemu świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad refundacji świadczeń dotyczących turystów zagranicznych.

 

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

Obsługa w turystyce zdrowotnej