×

Trzy kwalifikacje rynkowe uzyskały status funkcjonujących

W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji mamy kolejne trzy kwalifikacje funkcjonujące. Wszystkie związane są z branżą handlową. Instytucją certyfikującą te kwalifikacje jest "Francusko-Polska Izba Gospodarcza", natomiast instytucją pełniącą funkcję PZZJ - "Grupa Gumułka Euroedukacja Spółka z o.o.".

 

Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec

Osoba posiadająca kwalifikację "Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - handlowiec" jest przygotowana do samodzielnej realizacji wieloetapowych procesów sprzedażowych w relacji z klientami biznesowymi. Samodzielnie sporządza analizę wybranego segmentu rynku, przygotowuje plan sprzedaży, redaguje ofertę i określa sposób jej prezentacji. Nawiązuje kontakt z klientem, negocjuje warunki współpracy, zawiera umowę i prowadzi obsługę posprzedażową. Jest przygotowana do wdrażania działań prowadzących do realizacji celu sprzedażowego w sytuacjach trudnych. Organizuje zespół projektowy i zarządza jego pracą. Pozyskuje nowych kontrahentów, tworząc sieć kontaktów handlowych. Jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji kontraktu oraz swoich wyników. Zarządza pracą zespołu projektowego, dba o skuteczną komunikację w zespole oraz efektywność i odpowiedzialność wykonywania działań zawodowych. [Dowiedz się więcej]

 

Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych - przedstawiciel handlowy

Osoba posiadająca kwalifikację "Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych -przedstawiciel handlowy" sporządza całościowy plan działań sprzedażowych w oparciu o otrzymane cele. Monitoruje całościowe wyniki sprzedaży i jest gotowa, by korygować swoje działania w oparciu o aktualne wyniki i cele. Przygotowuje spotkanie z klientem oraz inicjuje kontakt z nim, uwzględniając wytyczne swojej organizacji oraz potrzeby klienta, składa mu propozycję zakupu ustalając warunki oferty w ramach podanych warunków brzegowych swojej organizacji. Przyjmuje zamówienie oraz dba o obsługę posprzedażową tak, by monitorować realizację zamówienia i wspiera klienta w użytkowaniu, promowaniu, sprzedaży dostarczonych towarów lub usług na podstawie scenariusza opracowanego w organizacji, aby móc utrzymać z nim długofalową relację. [Dowiedz się więcej]

 

Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca

Osoba posiadająca kwalifikację "Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym - sprzedawca" jest przygotowana do realizacji procesów sprzedażowych w stosunku do klienta oraz do obsługi towaru. Wykorzystując techniki komunikacyjne, nawiązuje i podtrzymuje relacje z klientami. Identyfikuje potrzeby klientów, prezentuje ofertę i finalizuje sprzedaż. Prowadzi dokumentację sprzedażową, w tym raportuje sprzedaż, inwentaryzuje, zamawia i przyjmuje towary. Swoje działania zawodowe wykonuje z dbałością o przestrzeganie przepisów prawa oraz procedur przedsiębiorstwa. [Dowiedz się więcej]