×

Kolejna kwalifikacja rynkowa włączona do ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejną kwalifikację rynkową - "Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości".

Osoba posiadająca tę kwalifikację będzie przygotowana do wykonywania zadań związanych z profesjonalnym utrzymaniem czystości w różnych obiektach. Będzie się wykazywać samodzielnością w ramach wykonywanych działań zawodowych i ponosić odpowiedzialność za swoje działania.

 

Będzie planowała oraz realizowała działania związane z profesjonalnym utrzymaniem czystości. Będzie przygotowana do samodzielnego wykonywania zleconych jej zadań zawodowych, zgodnie z określonymi procedurami danego miejsca pracy, zasadami zawartymi w karcie charakterystyki produktu chemicznego i planem higieny oraz obowiązującymi przepisami, w tym związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy. 

 

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości