×

"Zarządzanie pracą restauracji" osiemnastą kwalifikacją funkcjonującą

"Zarządzanie pracą restauracji" uzyskała status kwalifikacji funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Jest to osiemnasta funkcjonująca w ZSK kwalifikacja rynkowa. Instytucją certyfikującą kwalifikację jest Agencja Promocji Pracy i Reklamy "Wschód" - Grzegorz Górnik, natomiast instytucją pełniącą funkcję PZZJ - Instytut Turystyki Spółka z o.o.

 

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Zarządzanie pracą restauracji" będzie samodzielnie planowała pracę restauracji, w tym imprezy.

Będzie zarządzać personelem restauracji, w tym rekrutować pracowników, tworzyć system motywacyjny dla pracowników, delegować zadania i rozliczać pracowników z ich wykonania. Organizować i koordynować pracę, prowadzić lub zlecać szkolenia pracowników.

Osoba ta będzie się posługiwać szeroką wiedzą z zakresu prowadzenia restauracji oraz obsługi gości. W ramach wykonywania zadań zawodowych będzie gotowa do rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach. Współpracować z właścicielem restauracji oraz szefem kuchni. Stosować różnorodne metody podnoszenia rentowności restauracji. Promować restaurację i jej ofertę. Planować ścieżki rozwoju zawodowego pracowników, jak również dbać o własny rozwój zawodowy.

 

Zobacz pełny opis kwalifikacji w Rejestrze:

Zarządzanie pracą restauracji