×

Nowa kwalifikacja rynkowa w ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejną kwalifikację rynkową - "Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych".

 

Osoba chcąca zdobyć certyfikat potwierdzający tę kwalifikację musi być gotowa do samodzielnej oceny stanu technicznego, oceny szkód, wyceny napraw oraz ustalenia wartości jednostek pływających, takich jak rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne, oraz jednostek pływających zbudowanych na własny użytek.

Oprócz powyższego, taka osoba musi posiadać umiejętność analizy stanu techniczny jednostki pływającej na podstawie oględzin oraz dostarczonej dokumentacji. Sporządzać dokumentację potwierdzającą podsumowanie prac. Posługiwać się wiedzą techniczną z zakresu budowy jednostek pływających, jednostek napędowych oraz prawa regulującego poruszanie się po akwenach. Wykonywać pracę w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach. Samodzielnie podejmować decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność.

Więcej informacji o wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach potrzebnych do uzyskania kwalifikacji:

Określanie stanu technicznego oraz wycena rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych