×

Dwie nowe kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK

"Ręczne formowanie szkła - hutnik szkła" i "Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji" - to dwie kwalifikacje, które w ostatnim czasie zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Ręczne formowanie szkła – hutnik szkła

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Ręczne formowanie szkła – hutnik szkła” będzie przygotowana do wytwarzania i barwienia wyrobów ze szkła metodą ręczną na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz modelu. Będzie potrafiła odczytać w oparciu o model i szkic parametry wytwarzanego przedmiotu. Czynności związane z procesem wytwórczym podejmować będzie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanych dalej „BHP”, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz stosuje przepisy prawa w tym zakresie.

 

Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji

Osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji” będzie przygotowana do rozpoznawania kompetencji i zasobów klienta w wieku powyżej 18 r.ż. w kontekście rozwoju jego kariery zawodowej oraz planowania rozwoju pracowników. Będzie samodzielnie organizować i prowadzić proces bilansowania kompetencji, wykorzystując pełny zestaw efektów uczenia się kwalifikacji „Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji”. W swojej pracy stosować będzie różnorodne metody rozpoznawania potencjału klienta, dobierając je do jego potrzeb.