×

Kolejne kwalifikacje ze statusem funkcjonujących

Pięć kwalifikacji uzyskało statusy funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Cztery kwalifikacje dotyczą branży modowej, jedna związana jest z rynkiem rowerowym.

 

Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej

Osoba posiadająca tę kwalifikację będzie gotowa do wytwarzania odzieży damskiej na zamówienie klienta, według indywidualnego projektu. Będzie stosować wiedzę z zakresu antropometrii, konstrukcji, materiałoznawstwa i technologii szycia oraz estetyki i funkcjonalności ubioru, pozwalającą na poprawne uszycie wyrobu odzieżowego, jak również doradztwo klientowi przed zatwierdzeniem realizacji projektu.

 

Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych

Osoba posiadająca kwalifikację będzie potrafiła samodzielnie konstruować i modelować z wykorzystaniem systemów CAD/CAM szablony różnych rodzajów odzieży damskiej, męskiej i dziecięcej, które powszechnie występują na rynku odzieżowym w Polsce i Europie. Będzie gotowa do elastycznego specjalizowania się w kierunkach konstrukcji odzieży damskiej lekkiej lub ciężkiej, odzieży męskiej lekkiej lub ciężkiej, odzieży dziecięcej, odzieży roboczej, odzieży sportowej i innych typów odzieży wyspecjalizowanej, w zależności od bieżących potrzeb rynku lub w przedsiębiorstwie.

 

Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży

Osoba posiadająca kwalifikację „Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży” będzie miała umiejętności konstruowania i modelowania szablonów przemysłowych tych rodzajów odzieży damskiej i męskiej, które powszechnie występują na rynku odzieżowym w Polsce i Europie. Będzie gotowa do elastycznego specjalizowania się w kierunkach konstrukcji odzieży damskiej lekkiej lub ciężkiej, odzieży męskiej lekkiej lub ciężkiej, odzieży dziecięcej, odzieży roboczej, odzieży sportowej i innych typów odzieży wyspecjalizowanej, w zależności od bieżących potrzeb rynku lub w przedsiębiorstwie.

 

Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin

W przypadku tej kwalifikacji, osoba która ją posiada, będzie przygotowana do zarządzania procesami technologicznymi, w tym pracą zespołów ludzkich w produkcji odzieży z dzianin w szwalniach. Będzie ustalać działanie linii produkcyjnej, uwzględniając podział obowiązków w zespole. Będzie zarządzać działaniami członków zespołu szyjącego, rozdzielać zadania pomiędzy członków zespołu i prowadzi instruktaż w zakresie przydzielonych zadań.

Instytucją certyfikującą powyższe 4 kwalifikacje jest CHIC Warsaw Sp. z o.o., natomiast funkcję PZZJ pełni Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski.

 

Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów

Osoba posiadająca tę kwalifikację będzie przygotowana do samodzielnego naprawiania rowerów, dokonywania ich okresowych przeglądów oraz dobierania i montowania części i akcesoriów rowerowych, uwzględniając potrzeby i możliwości modernizacji roweru. Wykonując swoje zadania zawodowe, osoba ta posługiwać się będzie aktualną wiedzą na temat dostępnych rozwiązań technicznych i produktów związanych z rowerami.

Instytucją certyfikującą kwalifikację jest firma Lovebike, natomiast funkcję PZZJ pełni Główny Instytut Górnictwa.