×

Kolejne kwalifikacje włączone do ZSK

Kolejne cztery kwalifikacje rynkowe zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Trzy dotyczą szkolenia w tenisie stołowym, jedna programowanie obrabiarek skrawających.

 

Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)”, posługując się językiem programowania zgodnym z normą ISO 6983 i nakładkami technologicznymi, będzie samodzielnie opracowywać programy sterujące obrabiarką sterowaną numerycznie, z wykorzystaniem podprogramów i cykli obróbkowych. Będzie stosować programy wspomagające programowanie maszyn numerycznych: programowanie dialogowe oraz zewnętrzne programy CAM (programowanie automatyczne). [Czytaj więcej]

 

Prowadzenie procesu szkolenia zaawansowanego w tenisie stołowym

Osoba posiadająca tę kwalifikację będzie przygotowana do tworzenia holistycznego systemu szkolenia, a także planowania, organizowania i prowadzenia szkolenia „sztuki treningu” dla młodzieży 13–16-letniej, "sztuki rywalizacji" dla młodzieży 17–20-letniej oraz prowadzenia szkolenia dla profesjonalnej elity nowych kadr w ramach "sztuki wygrywania" dla zawodników dorosłych (20–30 lat). Wykonywane zadania ogniskują się wokół jakości oraz zmienności techniczno-taktycznej w każdym typie-stylu gry, z uwzględnieniem dbałości o pełny rozwój odporności psychicznej oraz dalszy rozwój motoryczny zawodników, zgodnie z założeniami pracy na tym etapie szkolenia. [Czytaj więcej]

 

Prowadzenie procesu szkolenia wstępnego w tenisie stołowym

Osoba posiadająca tę kwalifikację będzie samodzielnie organizować, prowadzić, kontrolować i oceniać proces szkolenia wstępnego w tenisie stołowym, w tym jednostki szkoleniowe, zgodnie z zasadami metodyki w tenisie stołowym. W ramach podejmowanych zadań będzie korzystać z planów szkolenia wstępnego w tenisie stołowym, dostosowując je do zainteresowań, możliwości i potrzeb uczestników zajęć i procesu szkoleniowego. [Czytaj więcej]

 

Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym

Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie procesu szkolenia podstawowego w tenisie stołowym" będzie samodzielnie organizować, prowadzić, kontrolować i oceniać proces szkolenia podstawowego w tenisie stołowym (w tym jednostki treningowej). Opracowywać roczny plan szkolenia podstawowego, kierować go na rozwój techniczno-taktyczny, motoryczny, mentalny uczestników, zgodnie z ich predyspozycjami do wybranego typu i stylu gry. Kształtować kompletnego zawodnika od strony technicznej i taktycznej. Oceniać dyspozycję zawodników do uczestniczenia w procesie szkoleniowym i zawodach sportowych. [Czytaj więcej]