×

Kwalifikacja "Wdrażanie dostępności w organizacji" włączona do ZSK

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej włączyło kwalifikację rynkową "Wdrażanie dostępności w organizacji" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Osoba posiadająca kwalifikację "Wdrażanie dostępności w organizacji" będzie odpowiedzialna za wdrażanie dostępności oraz przepisów prawa i dobrych praktyk w organizacji, w tym standardów: architektonicznego, cyfrowego i informacyjno-komunikacyjnego. Będzie się posługiwać wiedzą i  definiować rozwiązania w  zakresie dostępności organizacji. Realizując swoje zadania, stosować będzie przepisy, wytyczne, standardy i normy w zakresie dostępności. Tworzyć plan poprawy dostępności w organizacji dotyczący wszystkich obszarów jej działalności, m.in. stron internetowych, aplikacji, dokumentów cyfrowych, dostępności architektonicznej, zatrudniania i pracy z osobami z niepełnosprawnościami, obsługi klienta, kompetencji pracowników w zakresie obsługi i współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami. Będzie również dobierać rozwiązania do potrzeb i charakteru działalności danej organizacji. [Czytaj więcej]