×

Kolejna funkcjonująca kwalifikacja rynkowa w ZSK

"Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości" - to kolejna kwalifikacja rynkowa, która uzyskała status funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Osoba posiadająca tę kwalifikację, będzie przygotowana do wykonywania zadań związanych z profesjonalnym utrzymaniem czystości w różnych obiektach. Będzie się wykazywać samodzielnością w ramach wykonywanych działań zawodowych. Będzie także przygotowana do planowania oraz realizowania działań związanych z profesjonalnym utrzymaniem czystości.

Będzie mogła znaleźć zatrudnienie w branży profesjonalnego utrzymania czystości, jak również prowadzić własną działalność gospodarczą. Kwalifikacja ta może być wykorzystana jako narzędzie aktywizacji osób bezrobotnych (w tym również osób długotrwale pozostających bez pracy), z niepełnosprawnościami. Może być również atrakcyjna dla cudzoziemców bez znajomości języka polskiego, chcących znaleźć zatrudnienie.

Dokładniejszy opis kwalifikacji znajdziesz w Rejestrze:

Planowanie i realizowanie procesu profesjonalnego utrzymania czystości