×

Cztery kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK

Cztery kwalifikacje z branży gastronomicznej zostały włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

"Przygotowanie potraw grill i barbecue"

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Przygotowanie potraw grill i barbecue” będzie gotowa do organizowania stanowiska pracy i samodzielnego przygotowania potraw. Będzie potrafiła dobrać wstępne surowce do przygotowywania potraw grill i barbecue. Posługiwać się wiedzą z zakresu obróbki wstępnej i grillowania różnych rodzajów mięsa, ryb, warzyw i owoców. Dobierać dodatki do potraw. Będzie przestrzegać zasad Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, zwanego dalej „HACCP”, oraz zasad bezpieczeństwa i higieny (BHP) pracy.

 

"Przygotowanie i serwowanie sushi i sashimi"

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Przygotowanie i serwowanie sushi i sashimi” będzie gotowa do organizacji stanowiska pracy, przygotowywać ręcznie i wydawać różne rodzaje sushi i sashimi, m.in. maki, uramaki i temaki. Posługiwać się pałeczkami i demonstrować gościom, jak ich używać. Osoba ta będzie się posługiwać wiedzą z zakresu technik oraz nazewnictwa związanego z kulturą sushi. W pracy stosować będzie procedury bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP), zwanego dalej "HACCP", i ochrony przeciwpożarowej. Dba o własny rozwój zawodowy.

 

"Przygotowanie i wypiekanie pizzy"

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Przygotowanie i wypiekanie pizzy” samodzielnie wykonywać będzie zadania na wyznaczonym stanowisku pracy w obiekcie gastronomicznym. W swojej pracy zajmować się będzie przygotowaniem dodatków oraz wypiekiem pizzy. Będzie się posługiwać wiedzą z zakresu towaroznawstwa żywności, technik wyrabiania i formowania ciasta, procesów dojrzewania ciasta, przygotowania sosu i procesu wypieku. (…) W pracy stosować będzie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), Systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) i ochrony przeciwpożarowej.

 

"Przygotowanie deserów restauracyjnych"

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Przygotowanie deserów restauracyjnych" będzie gotowa do organizowania pracy deserowni. Będzie stosować zasady prawidłowego magazynowania (przechowywania) surowców i gotowych wyrobów. Wytwarzania deserów na podstawie receptur. Stosowania różnorodnych elementów dekoracyjnych. Dobierania zastawy stołowej do wydania deserów restauracyjnych.