×

Dwie kwalifikacje rynkowe włączone do ZSK  

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono dwie nowe kwalifikacje rynkowe. Jedna dotyczy mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych, druga związana jest z działaniami komunikacyjnymi w sytuacjach kryzysu wizerunkowego.

 

Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych 

Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach rodzinnych" będzie gotowa do samodzielnego prowadzenia procesu mediacji rodzinnych. W swojej pracy będzie współpracować z sądem oraz innymi specjalistami, np. adwokatem, psychologiem. Działania podejmowane przez osobę posiadającą kwalifikację wspierać będą uzgadnianie ugody mediacyjnej w sytuacjach konfliktów rodzinnych, w tym dotyczących dzieci. Ponadto osoba posiadająca tę kwalifikację stykać się będzie w swojej pracy ze złożonymi i trudnymi do przewidzenia problemami dotykającymi całego systemu rodzinnego.

 


Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego 

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego" będzie gotowa do samodzielnego podejmowania działań związanych z planowaniem, prowadzeniem i monitorowaniem działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego, zwanego dalej „kryzysem”. Będzie potrafiła analizować organizację pod kątem możliwości wystąpienia kryzysu. Posługując się wiedzą na temat rodzajów i symptomów kryzysu, przeprowadzać będzie diagnozę sytuacji kryzysowej oraz dobierać i wdrażać działania komunikacyjne skierowane zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz organizacji.