×

Trzecia kwalifikacja nadawana po ukończeniu studiów podyplomowych włączona do ZSK

"Doradztwo i kontrola w zakresie BHP" to trzecia kwalifikacja nadawana po ukończeniu studiów podyplomowych, która została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Uczelnią, która włączyła kwalifikację jest Politechnika Łódzka.

 

Kwalifikacja ta adresowana są do osób planujących podjęcie pracy w służbach bhp lub planujących wykonywać zadania tych służb, jako pracownicy zatrudnieni przy innej pracy lub jako osoby świadczące usługi z zakresu bhp. W studiach mogą uczestniczyć osoby posiadające ukończone studia pierwszego lub drugiego stopnia.

Osoba chcąca uzyskać taką kwalifikację musi potrafić: interpretować akty prawne z zakresu bhp, realizować kontrole stanu bhp w organizacji, doradzać w zakresie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii, prowadzić postępowanie powypadkowe, oceniać ryzyko zawodowe, przygotować i prowadzić szkolenia bhp, prowadzić dokumentację z zakresu bhp w organizacji.

 

Dowiedz się więcej o kwalifikacji "Doradztwo i kontrola w zakresie BHP"