×

Nowe kwalifikacje rynkowe w ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączonych zostało kolejne dwie kwalifikacje. Jedna jest z branży modowej, druga z fotograficznej.

 

Wykonywanie fotografii reportażowej i okolicznościowej

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Wykonywanie fotografii reportażowej i  okolicznościowej” charakteryzuje niezbędne do wykonania zlecenia fotograficznego warunki formalne oraz zbiór zagadnień technologicznych i estetycznych. Posiadacz kwalifikacji rynkowej realizuje reportaż fotograficzny i sesję okolicznościową. Przygotowuje narzędzia przed przystąpieniem do pracy. Wykonuje zadanie fotograficzne, reagując na zmiany i modyfikując warunki oświetlenia.

Podczas wykonywania pracy prezentuje profesjonalny wizerunek fotografa. Posiadacz kwalifikacji rynkowej śledzi techniczne i estetyczne trendy w fotografii reportażowej i okolicznościowej. Przygotowuje materiał finalny reportażu fotograficznego i sesji okolicznościowych: analizuje i wybiera materiał fotograficzny, edytuje i opracowuje fotografie.

 

Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z tkanin

Osoba posiadająca kwalifikacje jest przygotowana do zarządzania procesami technologicznymi, w tym pracą zespołów ludzi w produkcji odzieży z tkanin w przedsiębiorstwach. Posługuje się wiedzą z zakresu materiałoznawstwa, technologii szycia pozwalającą na poprawne zarządzanie procesami technologicznymi produkcji odzieży z tkanin. Zarządza etapami produkcji odzieży z tkanin, identyfikuje węzły technologiczne oraz metody ich szycia. Użytkuje maszyny, urządzenia i akcesoria stosowane w produkcji odzieży z tkanin. Posługuje się dokumentacją produkcyjną pod kątem kompletowania maszyn, urządzeń i  akcesoriów niezbędnych do produkcji danego typu odzieży, wprowadza korekty w  dokumentacji w celu dostosowania projektów do możliwości szwalni oraz kompletuje wykroje i prefabrykaty. Osoba posiadająca kwalifikacje organizuje linie produkcyjne, uwzględniając podział obowiązków w  zespole. Rozdziela zadania pomiędzy członków zespołu i prowadzi instruktaż w zakresie przydzielonych zadań. Kontroluje postęp procesu produkcji, wprowadzając korekty do wykonywanych czynności oraz reagując w sytuacjach zagrażających ciągłości procesu produkcji. Zleca sprawdzenie zgodności wyrobu z dokumentacją w czasie produkcji i uczestniczy w ramach końcowej kontroli jakości oraz proponuje ewentualne działania naprawcze. Podejmowane zadania wykonuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) obowiązującymi na stanowisku pracy, na podstawie aktualnej wiedzy branżowej. Przyjmuje odpowiedzialność związaną ze skutkami prowadzonej działalności – zarówno swojej, jak i podległego zespołu pracowniczego.