Planowanie kariery zawodnika - rozwój sportowy i edukacyjny

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozpoczął procedurę włączania kwalifikacji rynkowej "Planowanie kariery zawodnika - rozwój sportowy i edukacyjny" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, minister właściwy zaprasza zainteresowane środowiska do wyrażenia opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prosi zainteresowane środowiska o przekazanie opinii na załączonym formularzu do dnia 24 grudnia 2020 r. na adres: Marcin.Brachfogel@msport.gov.pl.

 

Do pobrania:

Pismo Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wniosek

Formularz