×

Kolejne kwalifikacje rynkowe w ZSK

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kolejne, dwie kwalifikacje rynkowe:  „Zmywanie naczyń”, „Obróbka wstępna warzyw i owoców".

Zmywanie naczyń

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Zmywanie naczyń" myje, dezynfekuje, sortuje i układa na wskazane miejsce naczynia kuchenne i stołowe, drobny sprzęt gastronomiczny oraz termoporty. Obsługuje urządzenia będące wyposażeniem zmywalni. Powyższe prace wykonuje pod nadzorem przełożonego.

Obróbka wstępna warzyw i owoców

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową "Obróbka wstępna warzyw i owoców" samodzielnie wykonuje proste zadania zawodowe pod nadzorem przełożonego, przygotowuje warzywa i owoce do dalszego etapu produkcji. Zajmuje się sortowaniem, przebieraniem, ważeniem, obieraniem, myciem, rozdrabnianiem i płukaniem warzyw i owoców, wykorzystując przeznaczone do tego proste narzędzia i urządzenia. Powyższe prace wykonuje pod nadzorem przełożonego, współpracując z zespołem.