×

Nowa kwalifikacja rynkowa w ZSK

"Piekarz - dyplom mistrzowski" - to kolejna kwalifikacja rynkowa, która została włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Piekarz - dyplom mistrzowski

Osoba chcąca posiadać kwalifikację "Piekarz - dyplom mistrzowski" ma być przygotowana do samodzielnego wykonywania wyrobów piekarskich. Musi posiadać szeroką wiedzę piekarską, w tym o procesach zachodzących w trakcie miesienia, fermentacji i pieczenia wyrobów piekarskich. Na bazie wiedzy piekarskiej i własnego doświadczenia tworzy autorskie receptury. 

Musi również posługuje się zarówno tradycyjnym jak i nowoczesnym sprzętem piekarskim. Planować wykonanie wyrobów piekarskich, w tym wykonywać nieszablonowe okolicznościowe zamówienia. Po za tym musi umieć nadzorować i kontrolować przebieg procesów piekarskich oraz w razie konieczności korygować błędy współpracowników.

W swojej pracy musi kierować się zasadami GHP (ang. Good Hygiene Practice) oraz GMP (ang. Good Manufacturing Practice). Potrafi kontrolować krytyczne punkty kontroli i wdrażania działań korygujących, zgodnie z wdrożonymi w firmie systemami zapewnienia jakości. Osoba chcąca posiadać kwalifikację "Piekarz - dyplom mistrzowski" musi być również przygotowana do samodzielnego wykonywania zadań zawodowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej, w tym stosowania odpowiednich przepisów prawa, planowania i wdrażania działań marketingowych, wdrażania usprawnień technicznych i organizacyjnych, prowadzenia dokumentacji firmy.