×

Kolejne dwie kwalifikacje rynkowe w ZSK

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włączono kolejne dwie kwalifikacje rynkowe: "Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym", oraz "Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy".

Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową Przygotowanie kuchni do procesu produkcyjnego i asystowanie w procesie produkcyjnym” wykonuje pod nadzorem zadania zlecone przez przełożonego. Zajmuje się zapewnieniem czystości w kuchni oraz przygotowaniem wszelkich niezbędnych narzędzi używanych w kuchni, wykonuje czynności asystenckie oraz proste czynności w procesie produkcyjnym. Praca związana z przygotowaniem kuchni do procesu produkcyjnego wykonywana jest w zróżnicowanych warunkach i niewygodnych pozycjach (np. długotrwałe stanie).

Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy

Osoba posiadająca kwalifikację rynkową „Pakowanie posiłków i pomoc w dostarczaniu do odbiorcy” wykonuje proste zadania zawodowe pod nadzorem przełożonego. Porcjuje dania, obsługuje zgrzewarkę, pakowarkę, pakuje poszczególne dania do opakowań zbiorczych. Pomaga w dostarczeniu posiłków do odbiorców (np. szpitale, szkoły, firmy) i w odbiorze wykorzystanych pojemników. Czynności wykonywane będą w zróżnicowanych warunkach.